Related Posts with Thumbnails

Duhai Perempuan...

Labels: | Comments

Ulama-ulama ada berkata, wajib bagi wanita-wanita:

 1. Mengekalkan malu pada suaminya.
 2. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan.
 3. Mengikut kata-kata dan suruhannya.
 4. Dengar dan diam ketika suami berbicara.
 5. Berdiri menyambut kedatangannya.
 6. Berdiri menghantar kepergiannya,
 7. Hadir bersamanya ketika masuk tidur.
 8. Memakai wangi-wangian untuk suaminya.
 9. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya.
 10. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tidak adanya.
 11. Tidak berkhianat ketika ketidak adaan suaminya. I. Memuliakan keluarga suaminya.
 12. Memandang pemberian suami yang kecil sebagai besar dan berharga.
 13. Ketahuilah, Surga dan Neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya

Rasulullah SAW bersabda:

“Empat golongan wanita yang berada di syurga ialah:
 1. Perempuan yang menjaga dirinya dari berbuat haram lagi berbakti kepada Allah dan suaminya.
 2. Perempuan yang banyak keturunannya lagi penyabar serta menerima dengan senang hati keadaan serba kurang (dalam kehidupannya) bersama suaminya.
 3. Perempuan yang bersifat pemalu dan jika suaminya datang maka ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya.
 4. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia mengekang dininya hanya untuk mengurus anak-

Hal-hal yang menjadikan wanita itu durhaka kepada suaminya seperti tersebut dalam kitab Muhimmah:

 1. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya baik itu untuk jimak atau menyentuh mana saja bahagian tubuhnya.
 2. Keluar rumah tanpa izin suami baik itu ketika suami ada di rumah ataupun tidak ada.
 3. Keluar rumah karena belajar ilmu yang bukan ilmu fardhu ain. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu fardhu ain jika suaminya tidak mampu mengajar.
 4. Tidak mau berpindah (berhijrah) bersama suaminya.
 5. Mengunci pintu, tidak mengizinkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk.
 6. Bermuka masam ketika berhadapan dengan suami.
 7. Minta talak.
 8. Berpaling atau membelakangi suami ketika berbicara.
 9. Menyakiti hati suami baik itu dengan perkataan atau perbuatan.
 10. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin.
 11. Mengizin kan orang lain masuk ke dalam rumah, sedangkan orang itu tidak disukai oleh suami.

Renung - renungkan lah....

kisses